Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění
platnost od 1.2. 2018

Celkové vyšetření na žádost pacienta:
Posudek o zdravotní způsobilosti do zaměstnání 500,-
Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 500,-
Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel u řidičů nad 60 let 250,-
Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel pro profesní řidiče 600,-
Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu 600,-
Posudek o zdravotní způsobilosti k jiným účelům
- svářečský průkaz, způsobilost v elektrotechnice, výjezd do zahraničí ...

300,-
Posudek o zdravotní způsobilosti pro sportovní účely 300,-
Posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu 100,-
Předoperační vyšetření před zákroky nehrazenými ze zdravotního pojištění 600,-
 
Administrativní úkony:
Výpis ze zdravotnické dokumentace 250,-
Výpis ze zdravotnické dokumentace na počkání 500,-
Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu 300,-
Vystavení zdravotního průkazu 100,-
 
Kopírovací služby na žádost pacienta:
1 strana A4     5,-
 
Kopie dokumentace na žádost pacienta:
1 strana A4     5,-
čas potřebný ke zhotovení kopie dokumentace, á 10min. 100,-
 
Aplikace léčivých přípravků:
Aplikace očkovací létky nehrazené ze zdravotního pojištění 200,-
 
Odběr krve na žádost pacienta:   50,-
+ platba za jednotlivé laboratorní parametry dle ceníku smluvní laboratoře vč. DPH

                                                                                                                  MUDr. Agnesa Vargová