Preventivní prohlídky

 

Náplň preventivních prohlídek

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro dospělé:

Preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za dva roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky.

 

Preventivní prohlídky obsahují

 • Doplnění anamnézy, včetně sociální, se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika.
 • V rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, také na výskyt závislostí.
 • Kontrola očkování proti tetanu.
 • Kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění výškově - hmotnostního poměru a orientačního vyšetření zraku a sluchu.
 • Součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence, včetně vyšetření kůže, vyšetření per rectum a zhodnocení onkologických rizik.
 • U mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat.
 • U žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný či familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování.
 • Vyšetření EKG u osob od 40 let věku ve čtyřletých intervalech.
 • Laboratorní vyšetření, jehož obsahem je:
  - Orientační chemické vyšetření moči při každé prohlídce.
  - Vyšetření plasmatického cholesterolu celkového a plasmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů
     v 18 letech a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku.

  - Vyšetření glykemie v 18 letech a od 40 let věku ve dvouletých intervalech.
  - Stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku; od 55 let možno
     nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let.

  - U žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření
     z posledních 2 let. Není-li takový výsledek k dispozici, předá lékař doporučení k provedení tohoto
     vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření.


Více zde: https://gynekologiestasek.webnode.cz/preventivni-prohlidky/

Preventivní prohlídky obsahují

 • Doplnění anamnézy, včetně sociální, se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika.
 • V rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, také na výskyt závislostí.
 • Kontrola očkování proti tetanu.
 • Kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění výškově - hmotnostního poměru a orientačního vyšetření zraku a sluchu.
 • Součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence, včetně vyšetření kůže, vyšetření per rectum a zhodnocení onkologických rizik.
 • U mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat.
 • U žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný či familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování.
 • Vyšetření EKG u osob od 40 let věku ve čtyřletých intervalech.
 • Laboratorní vyšetření, jehož obsahem je:
  - Orientační chemické vyšetření moči při každé prohlídce.
  - Vyšetření plasmatického cholesterolu celkového a plasmatických lipoproteinů včetně
     triacylglycerolů v 18 letech a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku.
  - Vyšetření glykemie v 18 letech a od 40 let věku ve dvouletých intervalech.
  - Stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku;
    od 55 let možno nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou
    za 10 let.
  - U žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického
    vyšetření z posledních 2 let. Není-li takový výsledek k dispozici, předá lékař doporučení
    k provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření.